Ładowanie...
Polityka prywatności
Szanowny Kliencie !

Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MZ Personal Training Studio z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Partyzancka 60.
 2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danychjest Mateusz Zawierucha ( tel 519 758 543)
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach w oparciu o podstawę prawną i w określonym czasie:
  
  - realizacji umowy uczestnictwa w zajęciach grupowych, na podstawie tej umowy przez okres jej obowiązywania i okres przedawnienia roszczeń
  
  - w przypadku wyrażenia zgody, marketingu produktów i usług, na podstawie jej udzielenia do czasu jej wycofania, zgoda może być wycofana w dowolnym momencie
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
 5. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał:
  
  - pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na jego polecenie;
  
  - podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych,w tym:
  
  - dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych)
  
  - dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  
  - dostawcom usług finansowo księgowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  
  -dostawcom usług finansowo-księgowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
 6. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
 8. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.